Xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa để phổ biến tri thức và hỗ trợ đổi mới sáng tạo

Ngày 18/5/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” nhằm tổng hợp, hệ thống hóa, Việt hóa, số hóa, lưu trữ và phổ biến tri thức trong mọi lĩnh vực, trước hết là hỗ trợ cho giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống; tạo môi trường thuận lợi thu hút mọi người dân và doanh nghiệp tham gia; góp phần phát triển công nghiệp nội dung số của Việt Nam.

Dự án số hoá thư tịch Hán Nôm thực hiện tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Ảnh: NomFoundation

Ban chỉ đạo Đề án sẽ do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ KH&CN làm Phó trưởng ban và đại diện Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, một số cơ quan, đại diện khối doanh nghiệp và cộng đồng. Bộ KH&CN sẽ giữ vai trò điều phối chung việc triển khai Đề án; tổng hợp, theo dõi và đánh giá mức độ phát triển của Hệ tri thức Việt số hóa để tham mưu, kiến nghị các giải pháp hoàn thiện Hệ tri thức Việt số hóa; hỗ trợ các nhóm chuyên gia trong công tác tư vấn, chuẩn hóa tri thức.

Để thực hiện đề án, tháng 7/2017, sẽ thành lập Nhóm nòng cốt gồm khoảng 20 doanh nghiệp triển khai xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa và tháng 8/2017, chuẩn bị hạ tầng, xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của hạ tầng và các công cụ cần thiết khởi tạo Hệ tri thức Việt số hóa. Lễ phát động triển khai Đề án sẽ diễn ra vào tháng 9/2017.

Một số ứng dụng trong lĩnh vực luật, y tế, giáo dục, nông nghiệp và thử nghiệm mô hình tương tác cộng đồng ở một số địa phương sẽ được thực hiện vào cuối năm 2017, năm 2018 sẽ tạo lập và phát triển nội dung của Hệ tri thức Việt số hóa; mở rộng xây dựng các ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực trên quy mô toàn quốc; triển khai Hệ tri thức Việt số hóa trên website, ứng dụng di động, ứng dụng thông minh, IoT, tài nguyên giáo dục mở, dịch vụ giá trị gia tăng của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông…

Từ năm 2019, tiếp tục phát triển và thúc đẩy khai thác sâu Hệ tri thức Việt số hóa để trở thành một hệ sinh thái số do người Việt làm chủ, có năng lực tích hợp mọi tri thức, thông tin, dữ liệu công cộng, tài nguyên số của Việt Nam.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]