Cánh Buồm ra mắt hai cuốn tâm lý học giáo dục

Hai tác phẩm đầu tiên trong Tủ sách Tâm lý học giáo dục của nhóm Cánh Buồm sẽ ra mắt vào cuối tháng này tại Hà Nội, đó là «Sự hình thành trí khôn ở trẻ em» và «Sự hình thành biểu trưng ở trẻ em» của Jean Piaget.

Jean Piaget (1896 – 1980) là triết gia, nhà tâm lý học người Thụy Sĩ sử dụng tiếng Pháp, nổi tiếng thế giới qua sự nghiệp nghiên cứu quá trình nhận thức của trẻ em. Lý thuyết về phát triển nhận thức và quan điểm tri thức học của ông được gọi chung là “tri thức học di truyền” (genetic epistemology). Ông hết sức coi trọng việc giáo dục trẻ em. Là Giám đốc Văn phòng Giáo dục Quốc tế, năm 1934 Piaget đã tuyên bố: “Chỉ có giáo dục có khả năng cứu các xã hội của chúng ta khỏi sự sụp đổ có thể xảy ra, sụp đổ dữ dội hay từng bước”.

Xuất phát từ quan sát tỉ mỉ ba con của mình (Laurent, Lucienne và Jacqueline) từng ngày trong suốt hai năm đầu đời của chúng, Jean Piaget khám phá thấy trẻ nhỏ xây dựng những «kiến thức» thông qua chính hành động của chúng (tìm vú, mút ngón trỏ, nhặt đồ vật hoặc buồng đồ vật…). Ông nhận ra mối quan hệ giữa trí khôn với hai quá trình cơ bản đồng hóa và điều tiết: trẻ nhỏ đồng hóa các dữ liệu của thế giới xung quanh và điều tiết chúng thành «hiểu biết» thông qua những cấu trúc tư duy. Những tiến trình trí khôn mô tả trong sách này bắt đầu trong hai năm đầu đời mang tính thực hành, tiến trình «cảm giác-vận động». Những tiến trình đó càng ngày càng được «tái tạo» theo cùng mô thức mỗi lúc một thêm trừu tượng – vì lẽ đó mà tác phẩm «Sự hình thành trí khôn ở trẻ em» trở thành công trình cơ bản của ông. Piaget nêu rõ các giai đoạn phát triển mà bất kỳ con người nào cũng phải đi qua. Trí khôn ban đầu mang tính cảm giác-vận động (táy máy đồ vật) dần dần được «chuyển vào bên trong tâm lý» và chuyển dần thành tư duy ban đầu thì cụ thể, sau càng lúc càng trừu tượng cho tới khi hoàn toàn trừu tượng…

Kể từ khi ra đời năm 2009, bên cạnh việc công bố dần những cuốn sách giáo khoa tiểu học hàm chứa định hướng Tâm lý học Giáo dục, nhóm Cánh Buồm còn xác nhận mối quan tâm quán xuyến đến cái lý thuyết làm nền cho các hoạt động của mình bằng việc biên soạn ba cuốn “Cẩm nang sư phạm” và xây dựng Tủ sách Tâm lý học giáo dục, mà mở đầu sẽ là ba tác phẩm của Jean Piaget (Sự hình thành trí khôn ở trẻ em, Sự tạo dựng cái thực ở trẻ em, Sự tạo thành biểu tượng ở trẻ em) và ba tác phẩm của Howard Gardner (tái bản Cơ cấu trí khôn, dịch mới Trí khôn phi học đường, Trí khôn sáng tạo).

Thông tin chi tiết:

Thời gian: 14:00 – 16:00, thứ Tư, ngày 23/04/2014

Địa điểm: L’espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội

Diễn giả: Nhà giáo Phạm Toàn (trưởng nhóm Cánh Buồm) cùng hai dịch giả Hoàng Hưng và Phạm Xuân Khánh

Dẫn chương trình: GS Chu Hảo, Giám đốc NXB Tri thức

Tác giả