Chấn chỉnh quy trình đào tạo tiến sĩ

TT (HÀ NỘI) – Sẽ có những chấn chỉnh trong quy trình lấy bằng tiến sĩ tại VN. Quy chế đào tạo tiến sĩ mới đang được Vụ Giáo dục đại học soạn thảo và đưa ra lấy ý kiến từ ngày 2-3, trước khi chính thức ban hành để áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2010.

Có thể đọc thấy những nội dung mới như: trên 50% số trang của luận án là dành để trình bày các kết quả nghiên cứu và bàn luận của riêng nghiên cứu sinh, tác giả luận án phải có cam đoan danh dự về công trình khoa học của mình, khuyến khích nghiên cứu sinh viết và bảo vệ luận án bằng tiếng Anh…
So với quy định hiện hành, về phương thức đào tạo, quy chế mới siết chặt hơn về thời gian đào tạo tập trung (ít nhất là ba năm đối với người có bằng thạc sĩ, bốn năm đối với người có bằng tốt nghiệp ĐH). Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung liên tục được và được cơ sở đào tạo chấp nhận thì chương trình đào tạo và nghiên cứu của nghiên cứu sinh phải có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo để thực hiện đề tài nghiên cứu.
Dự thảo quy chế đào tạo tiến sĩ mới cũng quy định rõ hơn về yêu cầu trình độ ngoại ngữ khi dự tuyển và trước khi bảo vệ luận án. Trong đó, dù thí sinh có thể đăng ký dự tuyển bằng một trong năm ngoại ngữ Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung nhưng bắt buộc phải có đủ trình độ tiếng Anh để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án.
Cũng theo dự thảo quy chế mới, cơ sở đào tạo có từ 30% số luận án không đạt yêu cầu thẩm định trong năm sẽ bị dừng tuyển sinh năm kế tiếp, có từ 30% số luận án không đạt yêu cầu thẩm định trong hai năm liên tiếp sẽ bị dừng việc thành lập hội đồng đánh giá luận án và cấp bằng tiến sĩ. Cơ sở đào tạo còn có trách nhiệm xây dựng trang web và công bố, cập nhật, duy trì trên trang web toàn văn và tóm tắt luận án, những điểm mới của từng luận án (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) từ khi chuẩn bị bảo vệ, danh sách nghiên cứu sinh hằng năm; các đề tài nghiên cứu đang thực hiện, danh sách nghiên cứu sinh đã được cấp bằng tiến sĩ…
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]