Hợp tác giữa ĐH Quốc gia TP HCM và ICISE

Ngay sau Tuần lễ khoa học "Gặp gỡ Việt Nam" lần thứ 9, ngày 20/8, GS Phan Thanh Bình - Hiệu trưởng Đại học Quốc gia TP HCM đã ký kết với GS Trần Thanh Vân hợp tác đào tạo và nghiên cứu tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành ICISE, Quy Nhơn.

Mục tiêu của chương trình là tập hợp các nguồn lực trong và ngoài nước, hỗ trợ, hợp tác lẫn nhau nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong sự nghiệp giáo dục, đạo tạo và phát triển khoa học – công nghệ.

Đại học Quốc gia TP HCM bao gồm một hệ thống các trường đại học, trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học – công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao được Nhà nước ưu tiên phát triển.

Trong khi đó, tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam” do vợ chồng GS Trần Thanh Vân sáng lập là tổ chức quốc tế khoa học – giáo dục có vai trò thúc đẩy khoa học Việt Nam phát triển, hội nhập với thế giới, giúp đỡ và đào tạo nhân tài cho Việt Nam.

GS Trần Thanh Vân, người sáng lập Hội khoa học “Gặp gỡ Việt Nam”, cho biết, chương trình hợp tác giữa hai bên gồm các nội dung, trường Đại học Quốc gia TP HCM phối hợp với “Gặp gỡ Việt Nam” tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia cũng như các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại Trung tâm ICISE.

Cử các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ tham gia tổ chức các hoạt động tại Trung tâm ICISE đối với các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác song phương. Mời các nhà khoa học kiệt xuất về làm việc tại Trung tâm ICISE và Đại học Quốc gia TP HCM. Kêu gọi đầu tư và khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất Trung tâm ICISE phát triển lâu dài.

Tác giả