Ưu đãi cho người học ngành năng lượng nguyên tử

Bắt đầu từ 10-02-2015, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho người học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Tài chính ban hành trong Thông tư liên tịch mới sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo thông tư liên tịch số 208/2014/TTLT-BTC-BGDĐT, người học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử hệ chính quy trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo được miễn học phí và ở ký túc xá miễn phí.

Ngoài ra còn có các ưu đãi khác cho sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh như:

– được xem xét tuyển chọn đi thực tập 6 tháng ở nước ngoài trong năm cuối của chương trình đào tạo;

– được Bộ GD&ĐT tuyển chọn cử đi học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử ở ngoài nước bằng nguồn ngân sách nhà nước;

– được cấp vé máy bay, cấp lệ phí sân bay, tiền tàu, xe từ sân bay đến trường và ngược lại; được mua bảo hiểm y tế tối thiểu do nước sở tại quy định áp dụng chung cho công dân nước ngoài đến học tập;

– học viên cao học, nghiên cứu sinh trong thời gian học tập, nghiên cứu ở nước ngoài được giữ nguyên lương.

Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với người học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục hằng năm của Bộ GD&ĐT.

Thông tư liên tịch áp dụng đối với người học các ngành/ chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử có cam kết chịu sự phân công công tác sau khi tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan liên quan; các cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (cơ sở đào tạo); các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc thực hiện chính sách đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Nguồn: http://www.truyenthongkhoahoc.vn/

 

Tác giả