2100: nhiều vùng khí hậu trái đất sẽ biến mất

Một công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ dự đoán tình trạng ấm lên của trái đất sẽ làm nhiều vùng khí hậu hiện nay biến mất hoàn toàn cuối thế kỷ này và được thay thế bởi kiểu khí hậu chưa từng được biết đến.

Các nhà nghiên cứu của hai trường đại học Wisconsin và Wyoming cho rằng những vùng khí hậu có nguy cơ biến mất cao nhất nằm trên các cao nguyên nhiệt đới và ở gần hai địa cực. Điều đáng chú ý là những thay đổi về thời tiết sẽ diễn ra ở các khu vực đông cư dân như Đông nam Hoa Kỳ, Đông Nam Á, nhiều vùng thuộc châu Phi và những nơi đa dạng về sinh học như rừng rậm Amazon, vùng núi châu Phi và Nam Mỹ.
Theo các hình mẫu được áp dụng vào cuộc nghiên cứu trên, nếu lượng khí CO2 và các khí nhà kính khác được tiếp tục thải ra như hiện nay, đến năm 2100, 39% diện tích trái đất sẽ chứng kiến sự thay đổi hoàn toàn về khí hậu.

S.N. (Theo Scientific American)

Tác giả