40 cử nhân Việt Nam nhận học bổng Eramus Mundus

Ủy ban Châu Âu đã thông qua danh sách 40 sinh viên Việt Nam nhận học bổng Eramus Mundus năm học 2006-2007. Các sinh viên này sẽ theo học một trong 35 chương trình sau đại học tại 57 consortia (liên danh các trường) được chọn để tổ chức các khóa học Eramus Mundus tại Châu Âu.

Eramus Mundus là một chương trình hợp tác và trao đổi trong lĩnh vực đào tạo sau đại học tại các nước thuộc Liên minh châu Âu, một trung tâm đào tạo lớn của thế giới. Chương trình tài trợ các khóa học thạc sĩ chất lượng cao với mức học bổng có thể từ 24.000 tới 42.000 euro tùy theo thời gian của khóa học.
Để tìm hiểu chương trình Eramus Mundus, có thể tham khảo thêm thông tin tại địa chỉ:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_en.html hoặc tham gia các buổi giới thiệu thông tin về học bổng Erasmus Mundus lần hai vào nửa cuối năm 2006 tại nhiều trường đại học trên toàn quốc.

PV

Tác giả