Biến đổi nhịp độ nhanh trong lõi Trái đất

Theo nghiên cứu của DTU Space, phần chất lỏng trong lõi của Trái đất đang biến đổi nhanh đáng ngạc nhiên và có thể gây ảnh hưởng đến từ trường của Trái đất.

Các phương pháp đo từ trường Trái Đất rất chính xác của vệ tinh Ørsted  trong 9 năm qua đã giúp các nhà khoa học sơ đồ hóa những biến đổi diễn ra ở mức độ nhanh đáng kể trong phần lõi của Trái đất. Nhà khoa học Nils Olsen giải thích: “Điều này cho thấy những biến đổi bất ngờ tương tự xảy ra trong môi trường kim loại lỏng nằm sâu bên trong Trái Đất chính là nguyên nhân hình thành từ trường Trái Đất”.  Phần lõi của Trái Đất bao gồm lớp lõi rắn bên trong bao quanh bởi lớp lõi lỏng bên ngoài. Cả hai lớp lõi lỏng và rắn đều chứa chủ yếu là sắt và niken. Chính sự vận động của lớp lỏng bên ngoài của phần lõi Trái Đất đã tạo nên từ trường. Biến đổi trong sự vận động này gây ra biến đổi trong từ trường trái đất. Từ đó các nhà khoa học có thể sử dụng vệ tinh đo từ trường Trái đất nhằm phát hiện diễn biến đang xảy ra trong lớp lõi lỏng.

Trà Mi

(Theo ScienceDaily)

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]