Bộ máy của trí nhớ

Trí nhớ của chúng ta được cấu tạo dưới hình thức tập hợp các tiểu hệ thống, trong đó mỗi tiểu hệ thống lưu trữ những ký ức khác nhau. Các nhà khoa học đã phân chia trí nhớ theo các loại như dưới đây.

 

Trí nhớ tạm thời (ngắn hạn)
Còn được gọi là trí nhớ công việc, loại trí nhớ này có một khả năng hạn chế. Nó cho phép lưu giữ một số ít các thứ trong đầu trong thời gian chỉ khoảng vài chục giây. Hình thức trí nhớ này cho phép lặp lại ngay lập tức một thông tin, thí dụ như số điện thoại, và nó có thể được “luyện tập” để làm các phép tính.

Trí nhớ dài hạn
Nó cho phép lưu giữ thông tin trong nhiều ngày, thậm chí nhiều năm. Loại trí nhớ này được chia làm 4 loại: Trí nhớ phụ, trí nhớ ngữ nghĩa, trí nhớ tiếp nhận và trí nhớ tiến trình

1. Trí nhớ phụ: Lưu giữ các sự kiện cá nhân trong cuộc đời của mỗi con người, thí dụ như hoàn cảnh của họ (ngày tháng, tình cảm…). Loại trí nhớ này làm sống lại các sự kiện diễn ra trước đó.

2. Trí nhớ ngữ nghĩa: Nó cho phép lưu giữ các kiến thức chung về thế giới và bản thân (nghề nghiệp, thân thể, tuổi tác…). Nó cũng lưu giữ lại tất cả những gì liên quan tới ngôn ngữ.

3. Trí nhớ tiếp nhận: Lưu trữ các thông tin theo nghĩa của các hình dạng đồ vật, chữ nghĩa, mùi vị và thường được liên tưởng tự động tới cái chưa biết của vật nói đến.

4. Trí nhớ tiến trình: Ghi nhận những hành động thường dùng hằng ngày trở thành những động tác tự động theo thời gian (thí dụ như buộc dây giày, lái xe…), cũng như các tiến trình trí tuệ (như cách giải một bài toán).

 
Một cách phân chia khác
Một mô hình phân chia khác chia các loại trí nhớ dài hạn theo tính năng vô thức hay ý thức. Theo cách này, người ta chia ra trí nhớ hiện: Gồm các thông tin mà người ta có thể định ra (nói ra) được, và trí nhớ ẩn: Gồm các thông tin thu được theo cách vô thức trong các hoạt động thường ngày. Còn trí nhớ liên quan tới ngôn ngữ thì lại thuộc đồng thời cả hai hệ thống này.
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]