Châu Âu muốn thay đổi IP

IPv4 cho phép gán một địa chỉ cho mỗi máy tính kết nối Internet đã đạt đến giới hạn của nó. Trên khoảng bốn tỉ địa chỉ, hiện chỉ còn 700 triệu địa chỉ trống. Nếu xu hướng này tiếp diễn, thì đến năm 2011 Internet có nguy cơ thiếu không gian.

Chính vì thế, Ủy ban châu Âu đã kêu gọi các doanh nghiệp, các cơ quan công quyền và các hộ gia đình sử dụng IPv6 thay vì IPv4. Thay vì sử dụng 32 bit như đối với IPv4, IPv6 sử dụng 128 bit, loại này cung cấp một lượng gần như vô hạn các địa chỉ : 3,4 × 1038, tức nhiều địa chỉ IP trong l’IPv6 hơn cả số hạt cát trên tất cả các bãi biển trên toàn thế giới. Trong một thông cáo báo chí, Ủy ban châu Âu am kết hợp tác với các quốc gia thành viên để cho phép lĩnh vực công và các dịch vụ chính phủ điện tử mở các địa chỉ web của mình trên IPv6 thông qua phương pháp đấu thầu. Ở Pháp, nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet (FAI) đã sẵn sàng thực hiện việc chuyển đổi này. Hiện nay mới chỉ Free et Nerim (dành cho các doanh nghiệp) đề xuất với khách hàng của mình IPv6. Một số còn nghi ngờ các khó khăn trong việc chuyển đổi sang IPv6 : các bộ chia phải tương thích, hệ khai thác các máy tính mới (Windows Vista, Mac OS X, Linux) và một số ứng dụng và dịch vụ Internet đòi hỏi phải được chỉnh mới có thể thích ứng đối với IP mới này.

Bạch Dương (Theo Sciences et Avenir)

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]