Chia múi giờ để tiết kiệm năng lượng

Nam Phi có thể sẽ sớm được chia thành hai múi giờ để vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Đây là ý tưởng của Portia Molefe, Tổng giám đốc Cơ quan phụ trách các công ty công ích của Nam Phi.

Theo bà Molefe, giải pháp trên sẽ giúp Nam Phi tiết kiệm một lượng điện đáng kể vào giờ cao điểm. Biện pháp hai múi giờ sẽ dẫn đến việc thay đổi giờ làm việc, do đó giảm nhu cầu điện vào giờ cao điểm. Giải pháp hai múi giờ hiện cần thiết hơn bao giờ hết vì nền kinh tế Nam Phi đã thay đổi. Nền kinh tế ở vùng Western Cape đã mạnh lên khi so sánh với vùng Gauteng. Trước đó, giải pháp hai múi giờ cũng đã được bàn tính đến, nhưng sau đó đã bị loại bỏ vì hầu hết các ngành công nghiệp ở Nam Phi đều tập trung tại vùng Gauteng.

H.Y

Tác giả