Con đường nào cho phát triển công nghệ cao ở Việt Nam?

Các mô hình, kinh nghiệm phát triển công nghệ cao (CNC) đã được gần 20 diễn giả đến từ các nước ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và Mỹ đề cập tại một cuộc hội thảo quốc tế diễn ra trong hai ngày 29 và 30.9 vừa qua tại Hà Nội.

Với chủ đề “Chính sách phát triển công nghệ cao: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”, hội thảo nhắm tới mục đích tìm hiểu con đường phát triển CNC ở các nước khác nhau trên thế giới để áp dụng vào thực tế ở Việt Nam.
Tuy nhiên, vấn đề được bàn thảo khá nhiều tại hội thảo là nên định nghĩa thế nào là CNC trong điều kiện hiện nay của Việt Nam và Nhà nước nhìn nhận thế nào, có vai trò ra sao và sẽ làm gì để thúc đẩy phát triển CNC ở nước ta. Cuộc hội thảo diễn ra trong hoàn cảnh các nhà hoạch định chính sách khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam đang soạn thảo các văn bản liên quan nhằm phát triển CNC ở Việt Nam. Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN (NISTPAS) cùng với Unesco và Unido là các đơn vị đồng tổ chức hội thảo này.

Anh: CNC tại Việt Nam vẫn loay hoay để tìm một hướng đi thích hợp (ảnh Quốc Tuấn)

Tác giả