Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khoa học và Công nghệ

Trong hai ngày 19 và 20/10, Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành Đại hội đại biểu tiến tới Đại hội X của Đảng. Theo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, trong 4 năm qua Bộ KH&CN được đánh giá là một trong những đảng bộ mạnh, tổ chức hoạt động có nền nếp và liên tục được Đảng ủy khối cơ quan Khoa giáo Trung ương tặng bằng khen về “Thành tích xuất sắc trong hoạt động”.

Đảng ủy Bộ KH&CN đã lãnh đạo và hoàn thành việc soạn thảo một khối lượng lớn các văn bản pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho quá trình đổi mới cơ chế quản lý KH&CN, triển khai kế hoạch hoạt động KH&CN 5 năm và hàng năm, tổ chức đều đặn các chợ KH&CN ở cấp quốc gia và địa phương, thống nhất nhận thức và xây dựng quyết tâm đưa tư duy kinh tế, lấy kết quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả kinh tế-xã hội làm thước đo   kết quả hoạt động KH.
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]