Dân số thế giới sẽ lên đến 9,2 tỷ vào năm 2050.

Liên Hợp Quốc vừa đưa ra dự báo như vậy. Sự tăng dân số sẽ chủ yếu xảy ra ở các nước đang phát triển. Hiện nay, dân số thế giới đang ở mức 6,7 tỷ, và chỉ 43 năm nữa thôi, con số này sẽ tăng thêm 2,5 tỷ nữa.

Đến 2050, ở các nước kém và đang phát triển, tổng dân số được dự báo là 7,9 tỷ. Trong khi đó, ở các nước giàu, dân số sẽ khá ổn định, khoảng 1,3 tỷ. Thậm chí nó có thể giảm nếu không có dòng người di cư từ các nước nghèo hơn, ước đoán khoảng 2,3 triệu người mỗi năm. 
Do hệ quả của sự giảm sinh đẻ và tăng tuổi thọ, dân số thế giới đang già đi. Một nửa sự tăng dân số đến 2050 được xem là kết quả của sự tăng số người từ 60 tuổi trở lên.

Theo AFP

Tác giả