Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

Trong buổi làm việc tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc ngày 12/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu trong 5 năm tới, Ban Quản lý Khu phải giải quyết tốt 3 nhóm vấn đề: Uu tiên phát triển, thu hút đầu tư vào sản phẩm công nghệ cao; khuyến khích nghiên cứu, đào tạo nhân lực; khuyến khích phát triển khu dịch vụ thương mại.

Ngoài ra có các nhiệm vụ cần giải quyết trong thời gian tới gồm quy hoạch tổng thể và chi tiết; thực hiện triệt để vấn đề giải phóng mặt bằng và tái định; chú trọng thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm công nghệ cao để tạo thế chuyển động, thúc đẩy nhanh việc hoàn thành các mục tiêu khác trong quá trình thực hiện xây dựng Khu công nghệ cao Hoà Lạc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh. Nếu thấy những điều quy định trước đây không còn phù hợp thì phải đề xuất để sửa đổi kịp thời.

P.V
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]