Đoán họ tên từ ADN?

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc đại học Leicester (Anh) cho phép các chuyên gia khoa học hình sự sử dụng mẫu ADN thu lượm từ hiện trường để đoán họ tên thủ phạm của vụ án.

Phương pháp này dựa trên sự giống nhau về mặt di truyền của những người đàn ông có cùng họ, chủ yếu là so sánh mẫu nhiễm sắc thể Y của những người cùng họ (chỉ có ở đàn ông), giúp các nhà chuyên gia hình sự thu nhỏ phạm vi điều tra của họ.
Tiến sĩ Mark Jobling, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết phân tích nhiễm sắc thể Y chỉ là một công cụ để thu nhỏ phạm vi điều tra chứ không phải là biện pháp duy nhất để tìm được thủ phạm các vụ án.

Tuy nhiên, để áp dụng được phương pháp này, người ta phải xây dựng một cơ sở dữ liệu gồm ít nhất 40.000 họ tên người kèm theo thông số nhiễm sắc thể Y của những người này. Điểm bất lợi duy nhất của phương pháp này là đối với những họ quá phổ biến (thí dụ như Smith, Taylor hay Williams ở Anh) thì phương pháp này có hiệu quả rất thấp.

PV 
Nguồn tin: BBC

Tác giả