Doanh nghiệp trong phòng thí nghiệm

Mô hình doanh nghiệp spin-off (tạm dịch là "doanh nghiệp khởi nguồn" hay "doanh nghiệp công nghệ cao") trong các viện nghiên cứu, trường đại học trên thế giới rất thành công từ hơn 50 năm trước. 

Hiện nay, Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học đang tiên phong trong việc thành lập một doanh nghiệp spin-off đầu tiên của Việt Nam.

Thạch Anh 

Tác giả