Động cơ sinh học vận chuyển các phân tử

Các nhà nghiên cứu của Đại học Delft đã phân loại các phân tử theo màu sắc của chúng. Giáo sư Hess thuộc Đại học Florida đã gọi kết quả này là "Hệ thống điều khiển giao thông đầu tiên trong công nghệ nano động cơ sinh học phân tử".

Tế bào sinh học là một phức hợp của nhiều nhà máy protein nhỏ bé khác nhau. Các động cơ sinh học phân tử, chẳng hạn như các enzyme kinesin, có thể di chuyển những bước nhỏ (cỡ 8 nanometer) để vận chuyển các vật liệu sinh học theo những mạng lưới các microtubule (ống nhỏ) và từ đó tạo nên hệ thống giao thông bên trong tế bào.  
Các nhà nghiên cứu hiện đang tìm hiểu khả năng đưa những động cơ kinesin và những microtubule này vào một hệ thống vận chuyển điều khiển bằng điện, việc này được thực hiện bằng sự ứng dụng các kỹ thuật bôi trơn nano.
Với những bước tiến về kênh dẫn nano (nano-channel), các nhà nghiên cứu đã một mũi tên bắn trúng hai con chim. Ngoài khả năng điều khiển các microtubule, họ còn có thể ngăn cản các ống nhỏ này khỏi bị trệch khỏi đường đi của chúng. Và các nhà khoa học cũng khám phá được rằng, các kênh dẫn kín cung cấp khả năng quan sát sự vận chuyển điện của những microtubule để tự do, từ đó chứng tỏ rằng, tốc độ của các ống nhỏ này dưới tác dụng của điện trường ngoài là phụ thuộc mạnh vào sự định hướng của các phân tử hình trụ.

P.V 
Nguồn tin: Đại học Công nghệ Delft

Tác giả