Động vật có vú phát triển rất đa dạng trước thời điểm khủng long tuyệt chủng

Các phát hiện khảo cổ học mới nhất cho thấy động vật có vú đã phát triển đa dạng với kích thước lớn trước thời điểm khủng long tuyệt chủng. Phát hiện này đem tới những bằng chứng hoàn toàn mới về lịch sử phát triển của động vật có vú.

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học ở Đại học Southampton đã cho thấy, động vật có vú có thể đã phát triển rất đa dạng với kích thước lớn trước khi khủng long tuyệt chủng khoảng 10 đến 20 triệu năm. Phát hiện hoàn toàn mới so với quan điểm trước đây cho rằng động vật có vú không phát triển mạnh khi khủng long tồn tại và chỉ có cơ hội phát triển mạnh mẽ sau khi khủng long tuyệt chủng vào khoảng 66 triệu năm trước.

Giả thuyết cũ được xây dựng dựa trên các dấu tích khảo cổ học trước đây – tìm thấy các hoá thạch động vật có vú chỉ là những loài ăn côn trùng và không có sự đa dạng. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, các hoá thạch động vật có vú sớm hơn được tìm thấy, trong đó có cả những động vật có móng guốc với kích thước lớn bằng con chó.


Các mẫu răng rất đa dạng của hoá thạch động vật có vú.
Ảnh: http://www.dailymail.co.uk

Các nhà khoa học cũng đã phân tích hàng trăm mẫu răng của các hoá thạch động vật có vú này và phát hiện ra các mẫu, hình dạng răng rất đa dạng. Điều này này cho thấy các loài động vật có vú thời kỳ này có chế độ ăn rất phong phú, đa dạng chứ không đơn thuần chỉ ăn các loài côn trùng. Những chế độ ăn khác nhau này là minh chứng quan trọng để thấy được sự phát triển một cách đa dạng của các loài động vật có vú này trước mốc chúng cũng bị tuyệt chủng hàng loạt cùng với khủng long.

Tuy nhiên, tại sao các loài động vật có vú lại phát triển đa dạng được như vậy trước khi bị tuyệt chủng cùng khủng long vẫn là một bí mật mà các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục tìm hiểu.

Tác giả