Khoa học miễn phí cho mọi người

Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị một kế hoạch mở cửa tri thức cho toàn dân. Những kết quả nghiên cứu khoa học do EU tài trợ sẽ được công bố trên Internet cho mọi người tiếp cận miễn phí.

Các lĩnh vực sẽ được mở cửa là sức khỏe, năng lượng, môi trường, khoa học kinh tế xã hội và nhân văn, khoa học xã hội và công nghệ thông tin – viễn thông. Những bài báo nghiên cứu sẽ được công bố miễn phí trên một thư viện điện tử công cộng và các nhà khoa học khác sẽ tham gia phản biện những công trình nghiên cứu này. EU cho rằng đây là cách để các nghiên cứu khoa học phục vụ con người tốt hơn. Sự tiếp cận nhanh chóng và chính xác với các nghiên cứu khoa học sẽ giúp khơi gợi tinh thần sáng tạo của con người và thúc đẩy sự tiến triển của nền kinh tế dựa trên tri thức. Hơn thế nữa, nó sẽ giúp tránh sự trùng lặp trong nghiên cứu, làm giảm lãng phí sức người, sức của. Giới lãnh đạo khoa học châu Âu hy vọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn không có nhiều điều kiện nghiên cứu độc lập, sẽ dùng được các công trình trên cho hoạt động nghề nghiệp của mình.

Nguyễn Quân (Theo Reuters)

 

Tác giả