Một số yêu cầu của Chính phủ về KHCN giai đoạn 2006-2010

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng để sớm đưa vào vận hành Khu công nghệ cao Hòa Lạc; tăng cường thu hút đầu tư vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cao, hoàn thành việc xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2010. Đó là những mục tiêu cơ bản được nêu trong Quyết định 67/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 21/3/2006, phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2006 - 2010.

Thủ tướng cũng yêu cầu ứng dụng rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ thích hợp cho khu vực nông thôn và miền núi, chú trọng các vùng đặc biệt khó khăn nhằm phát huy thế mạnh vùng miền, tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân. Đồng thời, cần tập trung phát triển công nghệ cơ bản và công nghệ sản phẩm phục vụ việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm chủ yếu. Mục tiêu của Việt Nam là đến năm 2010, một nửa (50%) các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước sẽ được ứng dụng và phục vụ trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh. Các nhiệm vụ còn lại phục vụ nâng cao năng lực lựa chọn, tiếp thu, làm chủ và cải tiến các công nghệ sẽ được ứng dụng cho giai đoạn sau năm 2010.

Đối với lĩnh vực công nghệ sinh học, Thủ tướng yêu cầu ứng dụng rộng rãi công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản, y dược và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, cần nghiên cứu phát triển công nghệ sản phẩm phục vụ xây dựng ngành công nghiệp sinh học; tập trung nghiên cứu, làm chủ và đưa vào ứng dụng một số công nghệ cao trong lĩnh vực giải mã gien, sản xuất văcxin thế hệ mới, công nghệ tế bào gốc.
Mục tiêu đặt ra là đến năm 2010 tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước đạt trình độ trung bình của khu vực, phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả các công trình trong nước đạt tiêu chuẩn quốc tế, tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực và xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trình độ cao, có thể giải quyết những nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia ở trình độ quốc tế.
Để đạt được những mục tiêu trên, Việt Nam sẽ tập trung đầu tư vào các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả cao như công nghệ sinh học, cơ khí chế tạo máy-tự động hóa, công nghệ năng lượng, bảo quản và chế biến nông sản-thực phẩm và công nghệ vũ trụ.
PV  Nguồn tin: TTXVN và trang web của Chính phủ

 

   

Tác giả