Năm 2007, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia sẽ chính thức hoạt động

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Đình Tiến, năm 2006 là năm chuyển đổi từ cơ chế chương trình nghiên cứu sang cơ chế Quỹ phát triển KH&CN và Quỹ sẽ chính thức hoạt động kể từ năm 2007.

Nguồn vốn ban đầu cho Quỹ là 200 tỷ đồng lấy từ ngân sách sự nghiệp khoa học và hàng năm được cấp bổ sung để bảo đảm vốn hoạt động ít nhất bằng mức đó. Ngoài ra, Quỹ còn được huy động các nguồn như đóng góp tự nguyện, hiến tặng của tổ chức, cá nhân; các khoản lãi cho vay đối với các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ… Quỹ sẽ tài trợ không hoàn lại toàn phần hoặc một phần cho việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN do tổ chức, cá nhân đề xuất.

P.V

Tác giả