Nga bắt đầu kiểm tra hệ thống tự động tại Leningrad II-2

Rosatom cho biết, hệ kiểm soát quá trình tự động được lắp đặt tại lò phản ứng số 2 ở nhà máy điện hạt nhân Leningrad II đã sẵn sàng cho kiểm tra ở trạng thái nhiệt độ cao như khi vận hành trên thiết bị của lò phản ứng. Các kiểm tra ở trạng thái nhiệt độ cao như khi vận hành ghi dấu giai đoạn cuối cùng của công việc tiền vận hành ở một lò phản ứng.

Nhà máy điện hạt nhân Leningrad II ở Sosnovy Bor. Nguồn: Rosatom

Tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga sẽ sử dụng hệ thống tự động mới này để giám sát điều kiện của thiết bị tối quan trọng cho an toàn hạt nhân, bao gồm lò phản ứng, các thiết bị sinh hơi và các bơm tuần hoàn chính.

“Chúng tôi đã sẵn sàng cho các cuộc kiểm tra lò phản ứng trong những điều kiện gần với điều kiện vận hành,” Anatoly Chikov, phó ban tự động nhiệt và đo lường tại nhà máy nằm ở miền Tây nước Nga, nói.

Rosatom cho biết, các lò phản ứng VVER-1200 thế hệ thứ 3+ đặc biệt bởi sự có mặt của hệ thống tự động ở mức độ cao. Chúng đã “thông minh hơn” các thế hệ trước với mỗi tổ máy đều có gắn 10.000 cảm biến. Trong suốt các cuộc kiểm tra kiểm tra ở trạng thái nhiệt độ cao như khi vận hành, các cảm biến này sẽ cung cấp cho những nhà vận hành thông tin về nhiệt độ, áp suất, mức nước và tỉ lệ dòng chảy… trong hệ thống làm mát.

Nhà máy điện hạt nhân Leningrad được đặt tại Sosnovy Bor với bốn lò phản ứng RBMK-1000 (chì là chất làm chậm neutron), trong khi nhà máy điện hạt nhân Leningrad II sẽ có bốn lò phản ứng VVER-1200. Lò phản ứng số 1 của Leningrad đã dừng hoạt động để tháo dỡ vào ngày 21/12/2019 còn lò phản ứng số 1 của Leningrad II đã nối lưới điện vào ngày 9/3/2018 để trở thành lò phản ứng VVER-1200 thứ hai được khởi động, tiếp theo việc lắp đặt lò phản ứng số 6 vào năm 2016 ở nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh. VVER-1200 là công nghệ từng được Việt Nam lựa chọn cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trước đây theo kế hoạch. 

Anh Vũ dịch

Nguồnhttps://world-nuclear-news.org/Articles/Russia-starts-automated-system-hot-tests-on-Lening

Tác giả