Ngày hội STEM 2017: Người tham dự đông gần gấp đôi dự kiến

Sáng 14/5, Ngày hội STEM 2017 dành cho học sinh từ 8 đến 18 tuổi ở khu vực phía Bắc đã khai mạc tại Hà Nội với số người tham dự đông gần gấp đôi dự kiến với sự tham gia đóng góp nội dung tích cực từ phía học sinh và sinh viên.

Ngày hội được tổ chức bởi tạp chí Tia Sáng, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Học viện Sáng tạo S3 và Học viên STEM, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, mục đích nhằm phổ biến và nâng cao nhận thức xã hội về giáo dục STEM, một mô hình giáo dục hiện đại trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng lồng ghép liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật  và toán học, giúp người học không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể áp dụng để thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày. Mô hình này đã được triển khai tại các nước Âu-Mỹ nhưng còn hết sức mới mẻ ở Việt Nam. 

 

 

 

 

Tác giả