Nghiên cứu mới về tác động của mặt trời

Một nghiên cứu mới đây đã đặt ra câu hỏi về tác động của mặt trời đối với chuyện thay đổi khí hậu trái đất

Viết trong tạp chí Nature, các khoa học gia từ Mỹ và Châu Âu nói rằng những thay đổi về ánh sáng của mặt trời chỉ có tác động tối thiểu lên hiện tượng trái đất nóng lên trong 300 năm qua. Họ tuyên bố rằng các hoạt động của con người trong việc đốt các loại nhiên liệu hoá thạch mới đóng vai trò quan trọng trong việc làm tăng nhiệt độ trái đất.
Những người hoài nghi về vai trò của con người trong việc làm thay đổi khí hậu toàn cầu thường chỉ ra rằng mặt trời mới là nguyên nhân tại sao trái đất lại nóng lên.
Những người ủng hộ quan điểm này lý luận rằng nhiệt độ thay đổi trên trái đất là có liên hệ trực tiếp với việc gia tăng các hoạt động của mặt trời; họ cho rằng mặt trời sáng hơn thì sẽ làm trái đất nóng hơn, đặc biệt trong vòng 100 năm qua.
Giờ đây các nhà nghiên cứu từ Châu Âu và Hoa Kỳ đã đánh giá xong các dữ liệu về khí hậu và mặt trời trong vòng một thiên niên kỷ qua. Họ có khả năng đánh giá tác động của mặt trời bằng cách đo một dạng nguyên tử mà các hoạt động của mặt trời tạo ra.
Họ kết luận rằng những thay đổi về ánh sáng mặt trời nói chung ít có tác động tới việc gia tăng nhiệt độ của trái đất.

Theo BBC News
P.V
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]