Nước biển có thể không dâng cao như dự đoán

Điều chắc chắn là, mực nước đang dâng lên, hiện giờ trung bình là khoảng 3 mm một năm.

Mực nước biển dâng lên có thể gây nguy hiểm cho hàng triệu người trong các vùng gần bờ trên toàn thế giới. Một công trình mới đây đăng trên tạp chí chuyên ngành Science đã “hãm phanh” chút ít cho tấm bi kịch. Theo nhóm nghiên cứu của Tad Pfeffer từ Đại học Colorado, họ không tin rằng mực nước biển sẽ dâng cao lên 2 m cho đến cuối thế kỷ như một vài mô hình dự đoán trước đây. Để cho mực nước biển dâng lên thêm 2 m cho đến cuối thế kỷ, các sông băng trên Greenland phải chảy với vận tốc chưa từng thấy – 27 km mỗi năm – cho đến cuối thế kỷ. Pfeffer cho rằng điều đó là rất không hợp lý – và vì thế dự đoán mực nước biển sẽ dâng lên ít hơn nhiều. Họ cho rằng khoảng 0,8 m đến cuối thế kỷ là thực tế, cũng có thể nhiều hơn một ít.

Phan Ba (theo Spiegel Online)
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]