Phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng

Phần mềm do Phó giáo sư Vương Văn Quỳnh (Đại học Lâm nghiệp) làm chủ nhiệm có đặc trưng kỹ thuật là tự động cập nhật, lưu trữ, xử lý thông tin thu được từ nhiều trạm khí tượng, dự báo nguy cơ cháy rừng, tư vấn về giải pháp phòng chống cháy rừng cho các địa phương ở Tây Nguyên.

Phần mềm sẽ cung cấp thông tin hàng ngày về nguy cơ cháy rừng ở các địa phương cho đài phát thanh và truyền hình, cung cấp lên mạng internet thông tin về quá trình diễn biến thời tiết và nguy cơ cháy rừng của các vùng trên lãnh thổ.

P.V

Tác giả