Phát hiện gene gây ra bệnh hói đầu

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Mc Gill, Đại học King's và tập đoàn GlaxoSmithKline vừa phát hiện ra hai biến thể gene ở người da trắng, có thể tăng nguy cơ mắc bệnh hói đầu lên 7 lần.

Theo ước tính, hơn 80% trường hợp bị mắc là do di truyền. Cùng với những đồng nghiệp ở Iceland, Thụy Sĩ, và Hà Lan, những nhà nghiên cứu này phát hiện ra có hai biến thể gene chưa rõ tên trên nhiễm sắc thể thứ 20, tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh. Từ lâu, các nhà nghiên cứu đã biết đến một biến thế genee trên nhiễm sắc thể X có liên quan đến bệnh hói đầu kiểu nam. Nếu có cả hai biến thể genee trên nhiễm sắc thể thứ 20 và biến thể genee trên nhiễm sắc thể X thì nguy cơ mắc bệnh hói là cao gấp 7 lần. Trên thế giới, cứ 7 người đàn ông thì có 1 người có tất cả những biến thể genee trên, chiếm tận 14% tổng số dân. Hồng Thoa (Nguồn: Đại học McGill)

Tác giả