Phát hiện một ngôi sao có 5 hành tinh

Các nhà thiên văn Mỹ vừa phát hiện một hành tinh mới quay quanh quỹ đạo ngôi sao 55 Cancri, cách Trái đất 41 năm ánh sáng, đưa tổng số hành tinh quay quanh ngôi sao này lên con số 5 và trở thành ngôi sao có nhiều hành tinh nhất được phát hiện bên ngoài Hệ mặt trời.

Hành tinh mới được phát hiện là một hành tinh khí, trọng lượng lớn gấp 45 lần Trái đất. Nếu hành tinh này có nhiệt độ bề mặt vừa phải, có một hay nhiều mặt trăng đá quay quanh có thể nó có nước lỏng. Hệ hành tinh mới này lớn gấp 5 lần Hệ mặt trời và có nhiều điểm tương đồng với Trái đất.

Tường Vi (Theo BBC)

Tác giả