Protein có thể lưu trữ dữ liệu số

Giáo sư Tetsuro Majima, ĐH Osaka (Nhật), cho biết Protein có thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu máy tính điện tử.

Khả năng lưu trữ dữ liệu của Protein còn vượt qua mọi công nghệ lưu trữ từ tính và quang học hiện đang được ứng dụng rộng rãi. Các nhà khoa học Nhật Bản đã sử dụng một loại Protein huỳnh quang đặc biệt để “in” dữ liệu lên một mặt kính. Quá trình “in dữ liệu” kéo dài trong khoảng một phút. Sử dụng kết hợp ánh sáng và các hóa chất có thể dễ dàng đọc lại hoặc xóa bỏ “các dữ liệu” đó. Công nghệ lưu trữ bằng Protein còn có thể được ứng dụng để tăng cường hiệu quả của kiểm soát sinh trắc học và thử nghiệm y tế tự động.

T.Dũng (Theo LiveScience)

Tác giả