Tăng cường liên kết, chia sẻ thông tin

Mặc dù đạt được nhiều kết quả trong 45 năm phát triển song ngành thông tin KH&CN vẫn còn những bất cập như:

nguồn lực thông tin còn hạn chế, tản mạn; việc liên kết, chia sẻ nguồn tin còn yếu; ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông còn yếu; cơ sở vật chất – kỹ thuật còn nghèo nàn, đội ngũ cán bộ mỏng. Đây là những nhận định chính được đưa ra trong Hội nghị ngành Thông tin KH&CN được tổ chức trong hai ngày 25-26/11. Để các hoạt động thông tin hiệu quả hơn, yêu cầu thông tin trong thời đại mới phải gắn chặt với các nhu cầu mới của sự phát triển kinh tế – xã hội, các dịch vụ thông tin phải đáp ứng các yêu cầu của thị trường KH&CN …

PV 
Nguồn tin: Tia Sáng
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]