Thảo luận luật sở hữu trí tuệ

Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ là một trong những chủ đề nóng trong phiên thảo luận của Quốc hội (QH) vào những ngày cuối tháng 10 vừa qua. Dự thảo Luật, theo nhiều đại biểu QH còn mang nhiều hướng sao chép của nước ngoài, chưa có những qui định phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện đặc thù của Việt Nam.

Vấn đề bản quyền tác phẩm văn học, ghi âm, ghi hình, giống cây nông nghiệp… được thảo luận sôi nổi nhất.Theo đó, hướng làm luật phải tính thực tế sử dụng của tác phẩm trong điều kiện của Việt Nam nhưng vẫn phù hợp với thông lệ quốc tế, chứ không phải “bê” các điều khoản luật của nước ngoài để áp dụng cho trong nước.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong cho rằng: “Yêu cầu hội nhập buộc chúng ta phải tuân thủ các công ước quốc tế nhưng tuân thủ thế nào để khỏi ảnh hưởng tới nền kinh tế là điều đáng bàn”. Trong khi đó, Bộ trưởng Văn hóa-Thông tin Phạm Quang Nghị cũng nhấn mạnh: “Cần tôn trọng và đảm bảo tối đa quyền lợi của tác giả nhưng cũng phải tôn trọng quyền của công chúng”. Dự kiến, dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sẽ được Quốc hội thông qua trong kỳ họp này vào khoảng trung tuần tháng 11.
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]