Tránh trở thành “bãi rác” công nghệ của thế giới

Ngày 20/11/2005, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (Bộ KH&CN) đã tổ chức Hội thảo khoa học về Dự thảo Luật Tiêu chuẩn hóa.

Xung quanh mức tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam, các đại biểu cho rằng mức tiêu chuẩn của ta còn thấp và cần phải xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật ở mức tiên tiến hoặc cao hơn, tránh tình trạng nước ta sẽ trở thành “bãi rác” công nghệ của thế giới. Các đại biểu tham gia hội thảo nêu vấn đề liệu thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn quốc gia sẽ do các bộ ban hành hay chỉ tập trung vào một cơ quan thực hiện. Rất có thể tiêu chuẩn trong một số lĩnh vực đặc biệt như thuốc, an ninh quốc phòng… sẽ do một số bộ chức năng ban hành, các lĩnh vực khác sẽ tập trung về một đầu mối. Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật phù hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa đủ tiêu chuẩn vào Việt Nam và giúp ngăn chặn kịp thời các loại hàng hóa có nguy cơ làm hại đến lợi ích quốc gia. Luật Tiêu chuẩn hóa sẽ được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua vào năm 2006.

PV 

Nguồn tin: Tia Sáng

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]