Trẻ đung đưa theo nhịp của văn hóa

Lên 1 tuổi, trẻ em người Mỹ đã có khả năng phân biệt các thay đổi dù rất nhỏ trong một điệu valse, nhưng không thể lặp lại thành tích này đối với các loại nhạc không phải của phương Tây.

Theo các nhà tâm lý học của trường đại học Toronto, Canada, tinh thần “ái quốc” như vậy có thể là một dấu hiệu thích nghi với văn hóa của trẻ. Không chỉ vậy, trẻ còn có khả năng thẩm âm tốt hơn người lớn. Bằng chứng là một nghiên cứu khác cũng do nhóm này thực hiện đã cho thấy trẻ con Mỹ có thể nhại lại nhạc nước ngoài tốt hơn người lớn.

P.V 

Nguồn tin: E. Hannon et al., PNAS, 102, 12639, 2005

Tác giả