Trí thức là vốn quý báu của dân tộc…

Nhân ngày Nhà báo Việt Nam (21-6) xin giới thiệu với bạn đọc trả lời phỏng vấn một nhà báo nước ngoài và bài viết trên báo Sự thật cách đây 50 năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh- Nhà báo tiêu biểu của báo chí cách mạng Việt Nam.

Ở nước khác như thế, ở Việt Nam càng như thế. Chứng thực là trong cuộc kháng chiến cứu quốc này, những người trí thức Việt Nam đã chung một phần quan trọng. Một số thì trực tiếp tham gia vào công việc kháng chiến, hy sinh cực khổ, chen vai thích cách với bộ đội nhân dân. Một số thì hăng hái hoạt động giúp đỡ ở ngoài.
Nếu các bạn ngoại quốc muốn biết không khí của người trí thức Việt Nam thì vừa đây có một sự thật rất rõ rệt: Sài Gòn- Chợ Lớn là nơi quân Pháp đang chiếm đóng. Tỏ lòng ái quốc là một sự nguy hiểm cho người Việt Nam. Thế mà hơn 700 người trí thức và thương gia tư bản Việt Nam ở vùng đó vừa bạo dạn ký giấy đòi Chính phủ Pháp phải đàm phán với Chính phủ Việt Nam.
Địa vị những người trí thức ái quốc Việt Nam sẽ là cùng với toàn thể đồng bào, kiến thiết một nước Việt Nam mới, một nước Việt Nam thống nhất và độc lập, dân chủ, tự do, hạnh phúc.

(Trích bài trả lời phỏng vấn của nhà báo nước ngoài 22-6-1947)

Tác giả