Xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin

Theo báo cáo điều tra chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT của Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT và Hội Tin học, một số bộ ngành lẽ ra phải ứng dụng CNTT mạnh thì lại nằm ở cuối bảng xếp hạng như Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN, Bộ Công nghiệp, Đài truyền hình Việt Nam.

Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT được chia 4 nhóm: tỉnh, thành; bộ, ngành; ngân hàng thương mại; tổng công ty 09,91. Theo đó TP Hồ Chí Minh, Bộ Thương mại, Ngân hàng TMCP đô thị Hà Nội, Tổng công ty công nghiệp ô tô xếp đầu các nhóm này.

P.V

Tác giả