Đào tạo về năng lượng nguyên tử được nhiều ưu đãi

Người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử sẽ được miễn học phí và ở ký túc xá miễn phí; được cấp sinh hoạt phí hàng tháng; được cấp sinh hoạt phí hàng tháng theo mức đào tạo và xếp loại học lực;…

Những ưu đãi nói trên được đưa ra trong Nghị định của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, bắt đầu có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/12/2013.

Nghị định này áp dụng đối với người đi đào tạo các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đáp ứng bốn điều kiện: Là công dân Việt Nam đang học tập, nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tuyển chọn đi đào tạo, bồi dưỡng; Có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tinh thần trách nhiệm cao; Có đủ sức khỏe để tham gia học tập, nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Theo Nghị định, sinh viên đào tạo trình độ cao đẳng ở trong nước được miễn học phí và ở ký túc xá miễn phí; được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 1,5 mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nếu xếp loại học lực giỏi trở lên; bằng 1,0 mức lương cơ sở nếu xếp loại học lực khá.

Ngoài miễn học phí và ở ký túc xá miễn phí, sinh viên đào tạo trình độ đại học ở trong nước cũng được cấp sinh hoạt phí hàng tháng với mức cao hơn, bằng 2,5 mức lương cơ sở nếu xếp loại học lực giỏi trở lên; bằng 1,5 mức lương cơ sở nếu xếp loại học lực khá. Việc xét cấp sinh hoạt phí được tiến hành theo học kỳ của năm học, một năm học xét hai lần.

Sinh viên đào tạo trình độ đại học còn được xem xét tuyển chọn đi thực tập 6 tháng ở nước ngoài nếu năm cuối của chương trình đào tạo đạt học lực khá trở lên. Mọi chi phí thực tập ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm. Đồng thời, nếu tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên, các sinh viên này còn được chuyển tiếp học cao học và làm nghiên cứu sinh ở trong nước và nước ngoài, được ưu tiên tuyển chọn vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, không phải qua thời gian thử việc.

Học viên cao học, nghiên cứu sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ trong nước được miễn học phí và ở ký túc xá miễn phí; được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 3,5 lần mức lương cơ sở; được giữ nguyên lương trong thời gian đào tạo; tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử ở nước ngoài; chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; đi thực tập 6 tháng ở nước ngoài trong năm cuối của chương trình đào tạo. Mọi chi phí thực tập ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm; hỗ trợ kinh phí bằng 30 lần mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức đối với một công trình khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế trong danh mục ISI.

Giảng viên, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học và kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

Ngoài quy định mức ưu đãi, hỗ trợ đào tạo ở trong nước, Nghị định cũng quy định nhiều ưu đãi, hỗ trợ đào tạo ở ngoài nước. Cụ thể, sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh theo học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử ở ngoài nước được cấp 02 vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông đối với sinh viên và nghiên cứu sinh, 01 vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông đối với học viên cao học trong quá trình học để đi và về Việt Nam; được cấp lệ phí làm hộ chiếu, visa.

Đồng thời, được cấp sinh hoạt phí bằng 1,2 lần mức sinh hoạt phí cao nhất hiện đang cấp cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh Việt Nam đi học ở nước ngoài theo các Đề án đào tạo của Chính phủ Việt Nam; được mua bảo hiểm y tế mức tối thiểu do nước sở tại quy định áp dụng chung cho công dân nước ngoài đến học tập;…

Giảng viên, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học và kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở ngoài nước được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành, giữ nguyên lương và các chế độ theo quy định trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở ngoài nước.

Nguồn kinh phí để thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ quy định tại Nghị định này do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tác giả