GS. Goran Roos: Quốc gia không sản xuất thì sẽ không có cơ hội kinh tế nào

Giáo sư Göran Roos, một trong 13 nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất thế giới thế kỷ 21 do tạp chí khoa học về kinh doanh “Direccion y Progreso” bình chọn, đã khuyến nghị Việt Nam nên tập trung vào sản xuất thay vì dịch vụ. Lĩnh vực sản xuất luôn thúc đẩy năng suất lao động của quốc gia, và càng phức tạp, tinh vi và đòi hỏi kiến thức chuyên ngành sâu sắc thì lại càng tạo ra nhiều công văn việc làm, bao gồm cả ngành dịch vụ liên quan.

Trong khuôn khổ hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ hoạch định chính sách của Việt Nam về quản trị đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan, giai đoạn II (IPP2) đã mời Giáo sư Göran Roos – một học giả có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới về đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế – đến thuyết trình tại Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới của thế giới và các khuyến nghị đối với Việt Nam.

Giáo sư Göran Roos là diễn giả hàng đầu thế giới về phát triển kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, một trong các nhà sáng lập ngành khoa học về nguồn vốn trí tuệ hiện đại (Modern Intellectual Capital Science) và là chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này. Ông đã làm việc tại trên 50 nước, tư vấn về chính sách và chiến lược phát triển kinh tế, công nghiệp và đổi mới sáng tạo cho Chính phủ của nhiều nước trên thế giới như Úc, Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Na uy, Anh, Singapore…

Nguồn video: Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan, Giai đoạn 2 (IPP2), Bộ KH&CN.

Tác giả