Israel: Hỗ trợ 500 nghìn USD cho ý tưởng có khả năng thương mại hóa

Tại Isarel, một số doanh nghiệp công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, y sinh, công nghệ thông tin truyền thông đạt được những thành tựu nhất định nhờ có chính sách khuyến khích doanh nghiệp sáng tạo của Chính phủ.

Thông tin trên được đưa ra tại buổi tọa đàm về kinh nghiệm của Isarel trong lĩnh vực đầu tư ươm tạo và phát triển doanh nghiệp sáng tạo, do Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN tổ chức mới đây.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia Isarel chia sẻ kinh nghiệm sử dụng quỹ trong đầu tư và phát triển các doanh nghiệp sáng tạo dựa trên cơ sở chính sách khuyến khích khai thác tại chỗ sáng chế trong nước. Chính phủ Isarel khuyến khích phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp bằng cách thông qua chương trình hỗ trợ 500.000 USD cho mỗi ý tưởng sáng tạo có khả năng thương mại hóa cao và coi đây là khoản trợ cấp một lần, không mang tính đầu tư để thu lợi nhuận.

Chính phủ không trực tiếp tuyển chọn các dự án thương mại hóa mà thông qua một vườn ươm tư nhân có kinh nghiệm. Nếu dự án thành công, vườn ươm thu lại khoản tiền tương đương khoản tiền mà doanh nghiệp đã được hồ trợ để trả lại cho nhà nước dưới dạng một khoản vay. Vườn ươm có thể tiếp tục đầu tư vào doanh nghiệp thành công dưới dạng góp vốn cổ phẩn. Doanh nghiệp khởi nghiệp thành công cũng có thể gọi các nguồn vốn đầu tư khác từ khu vực tư nhân.

Điểm đặc thù trong chính sách phát triển doanh nghiệp sáng tạo của Chính phủ Isarel là thông qua công cụ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong nước để thúc đẩy hoạt động sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm sáng tạo, phát triển hệ thống doanh nghiệp trẻ.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]