Quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp

Hội thảo “Quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp” do Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO), Viện Sáng chế và Sáng kiến Nhật Bản (JIII) tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là cơ hội tốt để chia sẻ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý, khai thác và bảo vệ có hiệu quả tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

Việc định giá tài sản trí tuệ để giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn loại tài sản này đang đóng một vai trò quan trọng làm tăng khả năng cạnh tranh và góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp. Các đại biểu đã trình bày các chuyên đề về quản lý tài sản trí tuệ, các phương pháp định giá tài sản trí tuệ; khai thác và sử dụng có hiệu quả thông tin sáng chế trong doanh nghiệp; một số vụ tranh chấp về sở hữu trí tuệ và cách giải quyết.

P.V
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]