Tạo sự ủng hộ chủ động

Qua sự kiện Fukushima có thể thấy là trong kỷ nguyên thông tin hiện nay, công chúng đã không còn tiếp nhận tin tức một cách thụ động mà họ đã bắt đầu biết chọn lọc thông tin giữa rất nhiều nguồn khác nhau và thậm chí là chủ động tổng hợp, phát tán lại thông tin qua các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter…, nhất là một số bài viết về sự kiện Fukushima trên trang Wikipedia được trình bày hết sức khoa học với rất nhiều chú thích từ các nguồn tin có uy tín và những hình minh họa sự kiện rõ ràng, dễ hiểu do chính thành viên của trang Wikipedia thực hiện, có thể coi là ví dụ tiêu biểu nhất cho xu hướng chủ động của công chúng trong cách tiếp cận thông tin về điện hạt nhân.

Vì vậy, một trong những yếu tố hết sức quan trọng trong việc gây dựng sự ủng hộ của công chúng đối với điện hạt nhân là các tổ chức năng lượng hạt nhân của thế giới và nhà chức trách cần kiên trì đưa thông tin về điện hạt nhân tới người dân liên tục, với thông điệp rõ ràng và chân thực. Điều này về lâu dài sẽ đem lại hiệu quả tích cực đối với sự ủng hộ chủ động của công chúng dành cho điện hạt nhân

Thực tế vừa qua, việc truyền thông tập trung đưa tin về sự kiện Fukushima đã đem lại cho công chúng thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng một lượng kiến thức và thông tin khổng lồ về điện hạt nhân –  một trong những mục tiêu chính của công tác thông tin tuyên truyền cho điện hạt nhân, nên mặc dù những hình ảnh đổ nát của nhà máy điện hạt nhân Fukushima I được lan truyền khắp thế giới đã làm giảm sự ủng hộ của công chúng đối với sự duy trì và phát triển điện hạt nhân, nhưng với những kiến thức đã được trang bị trong thời gian qua, nên ngay ở thời điểm sự kiện Fukushima mới tạm lắng, đã có một số dấu hiệu tích cực về sự ủng hộ của công chúng đối với điện hạt nhân, cụ thể như trong cuộc thăm dò ý kiến của tạp chí The Economist, chỉ có 39% ý kiến ủng hộ việc chấm dứt sử dụng điện hạt nhân trong khi có tới 61% phản đối đề xuất này.

Những bài học kể trên đã được tổng hợp và trình bày trong cuộc hội thảo về thông tin tuyên truyền cho điện hạt nhân do Cục Năng lượng nguyên tử phối hợp với IAEA tổ chức vào trung tuần tháng Năm vừa qua tại Hà Nội với mục tiêu tiến tới xây dựng một đề án quốc gia về  thông tin tuyên truyền điện hạt nhân rộng khắp, lâu dài, với sự chân thành và minh bạch tuyệt đối của các cơ quan liên quan trong chương trình điện hạt nhân, để công chúng có được hiểu biết đầy đủ và duy trì sự ủng hộ đối với chiến lược phát triển điện hạt nhân của Việt Nam.

Tác giả