Start up ở Trung Quốc tuyển các cô gái trẻ làm “thư giãn viên”