Mentor Tuấn Minh ra mắt sách về tư duy và công cụ cho khởi nghiệp