Nhà nghiên cứu Nguyễn Sử: Trên những cung đường đi tìm“câu thần bút hoa”