Lứa sinh viên VN đầu tiên tốt nghiệp ngành NLNT tại Nga