Đường ngược

Cái có, cái ở trên, ở bên ngoài bao giờ cũng được chú ý, dễ nhận ra, dễ gây ấn tượng và hay được quan tâm hơn

Trương Thiện không những không quan tâm đến điều đó mà làm ngược lại. Hay nói chính xác hơn anh tập trung miêu tả chi tiết cái lớp vỏ bên ngoài nhưng không dừng lại ở đó mà hướng người xem thấy  sức mạnh và giá trị của những điều đối lập. Đó là cái không, cái ở dưới cái bên trong. Thủ pháp pop-art với ngôn ngữ đồ họa làm chủ đạo bằng những mảng phẳng và bảng màu cơ bản, hòa sắc kiểu bổ túc. Khối chỉ diễn tả ở mức ám chỉ, ước lệ, gợi vừa đủ.
Có lẽ Trương Thiện là người thích sự đối lập, thích sự tương phản. Anh vẽ cái trống trải và rỗng không thông qua cái đầy ắp, căng phồng. Vẽ cái áo, cái màng xanh đỏ bề ngoài để hướng đến cái bên trong.
Đó cũng là một con đường nhưng là con đường ngược, nó không “chính chiêu” nên sẽ nhiều thác ghềnh hơn. Nhưng nếu có khuyên can thì cũng muộn vì Trương Thiện đã khởi hành lâu rồi.
*Triển lãm “Khối Rỗng” của Họa sỹ Trương Thiện
   Tại Gallery 39 – Hà Nội – 12.05    

   
LÊ THIẾT CƯƠNG 
Nguồn tin: Tia sáng

   

 

Tác giả