Lũ quạ

(Malaysia)

     gak

    gak
   gak
  gak
 gak
gak
lũ quạ không bao giờ khệnh khạng ra vẻ
rằng chúng thích hót
tiếng ồn giúp chúng tồn tại
sự im lặng
gak
 gak
gak  gak
 gak  gak
  gak  gak
   gak  gak
gak
 gak
  gak
   gakkkk
gakkkkkk
cắp đôi mắt
khỏi nỗi cô đơn
khi chúng truy tìm – đầy nhịp điệu
sự thật
của hờn giận
        akkkk   aaaakkkkk
 akkkk        aaakkkk
          aakkk

Trà Chân dịch qua bản tiếng Anh của Harry Aveling trong Petikan Puisi

Abdul Ghafar Ibrahim

Tác giả