Mất trật tự

Chợt nghe, chợt nhìn 2112 thì tưởng đều đặn, tưởng trật tự thế nhưng nghe kỹ, nhìn kỹ lại thấy “mất trật tự”. Người thì vẽ, người thì nặn, người thì in, người vẽ sơn dầu, kẻ làm sơn mài. Người thì thực thà, người thì trìu tượng. Cũng có vài người nửa nọ nửa kia.

Họ nhờ tôi chọn hộ 1 chủ đề chung cho triển lãm ra mắt của nhóm HANOI LINK. Tôi nghĩ bụng: chung thế nào được, mỗi người là 1 cá nhân, mỗi nghệ sĩ là 1 cá nhân gấp đôi (hoặc hơn). Xem mà xem, 2 người kết hợp với nhau còn khó huống hồ những 10 người.

 
Tranh: Nguyễn Hương Giang

Không có điểm chung chính là đặc điểm của nhóm HANOI LINK. Tuy nhiên cố gạn thì thấy: 10 người đều có 1 điểm chung là còn trẻ, tài sản của họ chính là sự trẻ trung. Tức là còn liều, còn bạo, còn ham. Còn thích, thích phiêu lưu, còn ngạc nhiên, còn dám, còn muốn, muốn được thử, được sai, được mất. Dám sai, dám hư, dám hỏng, dám vẽ, dám nặn, dám làm những kiểu… chẳng ra kiểu gì. Họ dám làm… mình. Dám tìm, dám tìm… mình.
Dám “ mất trật tự”.
Với họ xấu đẹp, được thua, hơn thiệt, danh lợi không quan trọng (hoặc là không quan trọng lắm) miễn là được làm, được làm  điều mình thích, mình yêu. Họ nhanh thích mà cũng nhanh chán. Họ thích thay đổi, cả thèm chóng chán, no bụng đói con mắt. Trong cuộc sống  như vậy  chưa chắc đã hay nhưng trong nghệ thuật lại là ưu điểm. Chẳng hiểu tại sao nghệ thuật cần cảm tính hơn lý tính, cần chủ quan hơn khách quan, nghệ thuật cần duy tình hơn duy lý. Cần “mất trật tự” hơn là trật tự. Không chỉ người vẽ mà người xem tranh cũng  nên vậy. Duy có điều đừng lầm lẫn cuộc sống và nghệ thuật. Thế thôi.

 
Tranh: Nguyễn Thanh Hoa

Gallery39 có lời mời. Họ tự vẽ, tự chọn tranh, mang đến, treo lên. Tóm lại là họ tự chịu trách nhiệm về nghệ thuật của mình. Gallery 39 không can dự gì vào công việc của họ (mà có muốn cũng chả được). Hơn nữa chúng tôi rất ngại phải dính líu trực tiếp đến những số phận cụ thể.
Xin nhắc lại, Gallery39 chỉ mời họ và bây giờ được có cơ hội mời các bạn đến cùng thưởng thức.

Lê Thiết Cương

Tác giả