Menam chao phraya

(Malaysia)

Menam Chao Phraya
Những cái đầu trì hoãn
trut-tut-tut-tuuuttt
mò mẫm nắm lấy
trut-tut-tut-tuuuttt
lũ kiến trong lòng nước.

Semut semut beratur dan tidak
Lũ kiến sùng đạo
trong một đường biên
truttt-tut-tut-truttt
tự chúng hoãn lại
tru-tut-trut-tut. Tut-tut-tuuuttt.
đang hoãn lại cuộc sống của anh
của rời bỏ
và rời bỏ chính anh
và rồi cứ hoãn lại.

Hoãn lại Menan Chao Phraya
hỗn độn của cần lao
nỗ lực, tình bạn
mắt + tai
đừng để cho trán hằn vết nhăn
không lo lắng gì cả
ngoài cái lo về nỗi dạ dày
cạnh khía này: không ai phải trở nên yếu đuối.

* Menam Chao Phraya: tên một con sông ở Thái Lan.

Trà Chân dịch qua bản tiếng Anh của Harry Aveling trong Petikan Puisi

Abdul Ghafar Ibrahim

Tác giả