Ra mắt sách “Ký ức của nhà khoa học”

Lần đầu tiên khái niệm “di sản ký ức” được triển khai trong một công trình biên soạn và xuất bản ở nước ta - đó là cuốn “Di sản ký ức của nhà khoa học”, sẽ chính thức ra mắt vào ngày 23/11.

Cuốn sách gồm hơn 60 bài viết, là kết quả bước đầu của việc khai thác kho tàng hơn 2 vạn tư liệu hiện vật gốc và hàng ngàn giờ ghi âm, phỏng vấn với thế hệ các nhà khoa học trưởng thành trong kháng chiến.

Ký ức của họ, những nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau – từ y học đến nông nghiệp, thể thao, địa chất, cơ học, giao thông vận tải, kiến trúc, khoa học kỹ thuật quân sự, khoa học xã hội nhân văn… – đem lại cho người đọc những hình dung sinh động về quá trình học tập và làm khoa học của họ trong bối cảnh xã hội đặc biệt thời bấy giờ.

Cuốn sách dày hơn 300 trang, do Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam biên soạn và  NXB Tri thức ấn hành.

Được biết, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam sẽ tiếp tục cho ra đời những tập tiếp theo, như một nỗ lực lưu giữ di sản khoa học của nước nhà.

Tác giả